ข้อมูลของคุณ ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
การทำลายอย่างปลอดภัย

การทำลายอย่างปลอดภัย – ข้อดีของ Recall

นวัตกรรม บริการ ความยั่งยืน

การทำลายเอกสารอย่างปลอดภัย - ประโยชน์เชิงกลยุทธ์

พิจารณาประโยชน์ของการเลือก Recall เป็นผู้ให้บริการการทำลายเอกสารของคุณ:

  • การรักษาความปลอดภัย – มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Recall มีความเข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ เมื่อคุณเป็นพันธมิตรกับ Recall คุณสามารถมั่นใจได้เลยข้อมูลที่เป็นความลับของคุณจะได้รับการProTectเป็นอย่างดีและได้รับการจัดการด้วยความรับผิดชอบ

  • การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ – กฎหมายที่ควบคุมดูแลความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลมีความเคร่งครัดและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับธนาคาร การเงิน การดูแลสุขภาพ และรัฐบาล ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของ Recall สามารถให้ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อช่วยคุณจัดการกับเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเหล่านี้ได้ ในกรณีที่คุณยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

  • การกำหนดขนาดธุรกิจที่เหมาะสม – เมื่อคุณใช้การจ้างงานบริการจากภายนอกให้รับผิดชอบงานทำลายเอกสารจาก Recall คุณจะได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าไปพร้อมๆ กัน Recall สามารถกำหนด "ขนาดที่เหมาะสม" ของบริการของเราให้พอเหมาะกับความต้องการเฉพาะด้านของคุณได้อย่างลงตัว ซึ่งต่างจากคู่แข่งอื่นๆ ของเรา เราจะร่วมมือกับคุณเพื่อประเมินขนาดที่เหมาะสมและจำนวนของถัง ตลอดจนบริการที่จำเป็นสำหรับคุณ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการทำลายเอกสารที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีความคุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุด

  • ความมั่นคง – นอกจาก Recall จะมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือเพิ่มขนาดของโซลูชั่นให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณแล้ว Recall ยังเป็นผู้นำระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี ความมั่นคงทางการเงิน และมีความสมบูรณ์พร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น Recall ได้ลงทุนปรับกระบวนการทำงานตามหลัก Six Sigma และกระบวนการผลิตแบบ Lean เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของเราเพื่อให้เกิดคุณค่ายิ่งๆ ขึ้นไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Recall โปรดดูที่หัวข้อ ผลกระทบ

  • ความยั่งยืน – จากการที่มีบริษัทสาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก Recall จึงสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมได้ ในปีที่แล้วเพียงปีเดียว ปริมาณวัสดุที่เรานำไปรีไซเคิลเทียบได้กับต้นไม้ประมาณสามล้านต้น แต่เพื่อทำให้การกำจัดง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น Recall หวังว่าจะสามารถเก็บรวบรวมวัสดุต่างๆ ได้มากขึ้นเพื่อนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ซ้ำให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงส่งเสริมให้ลูกค้าของเรานำกระดาษที่ต้องการกำจัดทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นความลับหรือไม่ก็ตาม) ใส่ลงในถังของ Recall โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดึงคลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ หรือปกแฟ้มออก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการวิธีการทำลายอย่างปลอดภัยของ Recall