วีดีโอ:

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ


การบริหารจัดการข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

Recallให้การควบคุมที่สมบูรณ์แก่ท่านด้วยแนวทางการผสานระบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัยทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิตอล
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม