วีดีโอ:

SECURE DOCUMENT STORAGE


Secure Document Storage

With large volumes of both physical and digital information processed on a daily basis, your business needs a seamless solution to securely store, manage and protect sensitive documents.

While storing documents on site may seem feasible at first, overhead costs, environmental and safety factors, and security vulnerabilities can pose threats. Without the proper archiving systems in place, the retrieval of important files in time-critical situations can be costly.

That’s why our customers use Recall.

Recall Folder

RESOURCES

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

CASE STUDY

ONE CITY'S DOCUMENT STORAGE SOLUTION

Read how Recall™ ReQuest® helped one city retrieve any information from any file almost instantaneously.

Read More
Recall Video

VIDEO

RFID

Recall's innovative RFID technology provides unmatched speed to identify, track and audit your files and documents.

Watch Now