วีดีโอ:

RECALL DIGITAL SOLUTIONS


Recall Digital Solutions 

From scanning and conversion to full-scale, integrated enterprise content management with the most advanced software available, Recall delivers complete, end-to-end digital information management solutions.

Recall Folder

RESOURCES

Recall Case Study

กรณีศึกษา

การอัปเดตเอกสารที่ล้าสมัยแล้วด้วยระบบการจัดทำภาพ

มาดูวิธีที่ Recall™ ช่วยแนะนำบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของบราซิลในการบริหารจัดการเอกสารอย่างครบวงจร ทั้งเอกสารดิจิตอลและเอกสารทางกายภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สถาบันทางการเงินปรับปรุงระบบการสมัครบัตรเครดิตให้เป็นแบบดิจิตอล

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินที่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้ยกเลิกหน่วยปฏิบัติงานแบ็คออฟฟิศที่ดูแลเรื่องบัตรเครดิต และช่วยให้กระบวนการสมัครรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

การดึงข้อมูลมาใช้และการจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่อย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีที่ Recall™ ได้พัฒนาแนวทางที่สร้างสรรค์และคุ้มค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาระบบจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่มีจำนวนมหาศาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

กระบวนการจัดการขั้นตอนการชำระเงินขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ

โซลูชันของ Recall™ ให้ประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการทำงานแก่บริษัทขนส่งสินค้าด่วนพิเศษรายใหญ่

อ่านเพิ่มเติม