วีดีโอ:

RDS FACILITY TOUR


Tour a Recall Digital Solutions Facility 

Recall has mastered the automation of business processes for accounts payable and human resources. In addition, Recall converts huge amounts of paper documents and files to digital documents that can be accessed anywhere and anytime they are needed. Watch how our highly trained team of digital specialists does this.

Recall Folder

RESOURCES

Recall Case Study

กรณีศึกษา

การอัปเดตเอกสารที่ล้าสมัยแล้วด้วยระบบการจัดทำภาพ

มาดูวิธีที่ Recall™ ช่วยแนะนำบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของบราซิลในการบริหารจัดการเอกสารอย่างครบวงจร ทั้งเอกสารดิจิตอลและเอกสารทางกายภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สถาบันทางการเงินปรับปรุงระบบการสมัครบัตรเครดิตให้เป็นแบบดิจิตอล

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินที่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้ยกเลิกหน่วยปฏิบัติงานแบ็คออฟฟิศที่ดูแลเรื่องบัตรเครดิต และช่วยให้กระบวนการสมัครรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

การดึงข้อมูลมาใช้และการจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่อย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีที่ Recall™ ได้พัฒนาแนวทางที่สร้างสรรค์และคุ้มค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาระบบจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่มีจำนวนมหาศาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

VIDEO

RECALL DIGITAL SOLUTIONS

Recall offers scanning, conversion and integrated information management with the most advanced software available.

Watch Now