วีดีโอ:

RFID


RFID

Recall’s innovative radio frequency identification (RFID) technology uses small tags on each file, document, carton and digital storage device. These tags emit a radio signal that is read each time a scanning device is nearby. Combined with Recall’s leading-edge information management and governance software, your business will always know where critical information is located. 

RFID provides you with unmatched speed to audit your files, to locate and retrieve them and to track their movement. Recall pioneered RFID for information management and our software is 99.999 percent accurate.

There’s no longer a need to have employees scanning file after file and carton after carton. Recall’s technology and information specialists will get that done for you.

Recall Folder

RESOURCES

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

CASE STUDY

ONE CITY'S DOCUMENT STORAGE SOLUTION

Read how Recall™ ReQuest® helped one city retrieve any information from any file almost instantaneously.

Read More
Recall Video

VIDEO

SECURE DOCUMENT STORAGE

Your business needs seamless solutions to securely store, manage and protect your digital and physical information.

Watch Now
Recall Case Study

CASE STUDY

INVESTOR SERVICE ADOPTS VAULTED DATA STORAGE

Learn how Recall™ delivered a state-of-the-art vault monitoring and storage solution to a global investor services firm.

Read More
Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้ตีพิมพ์ที่ใช้บริการการปกป้องข้อมูล

Recall™ ช่วยลดต้นทุนในฐานะผู้ให้บริการระดับสากลรายเดียวที่ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลของผู้ตีพิมพ์และการบริหารจัดการเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม