กรณีศึกษา:

ธนาคารรายใหญ่ปรับสมดุลของความจำเป็นด้วยโอกาส

ด้วยโซลูชั่นการจัดการเอกสารของ Recall การจัดเก็บเป็นเพียงแค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะของลูกค้า

ธนาคารรายใหญ่ที่ดำเนินกิจการในประเทศต่างๆ มากกว่า 10 ประเทศในเอเชีย มีสินทรัพย์สินมากกว่า 150,000 ล้านดอลลาร์

สิ่งที่ท้าทาย

เงื่อนไขบังคับของพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับในปริมาณมาก การโยกย้ายทรัพย์สินข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ในปริมาณมากภายในเวลาสามเดือน การรวมจดหมายโต้ตอบที่มีข้อมูลลับเข้าด้วยกันกับคำขอกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง

โซลูชั่นของ Recall

ห้องจัดเก็บนิรภัย ProTect การจัดเก็บด้วย ReFile® พร้อมทางเลือกการค้นคืนแบบเป็นกิจวัตร แบบตามลำดับความสำคัญ และแบบเร่งด่วน ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบมาตรฐาน (SOP) ที่เฉพาะเจาะจงต่อลูกค้า

รายละเอียดการทำงาน

ระบบตรวจตลอดทั้งอาคารสถานที่ที่ใช้ในการระบุพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลอัพเดตทุกสัปดาห์ในระหว่างการย้ายข้อมูล ข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าได้ครอบคลุมถึงเหตุบังเอิญทั้งหมดแล้วในระหว่างการโยกย้าย

ผลที่ได้

  • ประสิทธิภาพ - การย้ายตามกำหนดการสำหรับซองนิรภัยมากกว่า 90,000 ซองและแฟ้มข้อมูลสินเชื่อมากกว่า 75,000 แฟ้มข้ามผ่านหลายประเทศ ขนาดที่ปรับได้และความคุ้มทุนที่พร้อมรับการขยายกิจการในอนาคต
  • ความปลอดภัย - SOP ที่สนับสนุนการProTectชั้นยอด ระเบียนข้อมูลที่ตรวจสอบได้และรายงานสำหรับติดตามผล
  • ความพึงพอใจของลูกค้า - ความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักสำคัญด้านการธนาคาร การใช้งานบริการสแกนได้ตามความต้องการสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต
  • ความยั่งยืน - รายจ่ายลงทุนที่จำกัดซึ่งธนาคารจำเป็นต้องใช้ ความเสี่ยงที่ลดลงด้วยการจัดเก็บเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม