กรณีศึกษา:

บริษัทด้านเทคโนโลยีดำเนินการจัดเก็บเอกสารในลักษณะออฟไลน์

Recall ย้ายการจัดการเอกสารไปยังทิศทางที่ถูกต้อง

ประวัติลูกค้า

บริษัทด้านเทคโนโลยีทั่วโลกที่ปฏิบัติการในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก

สิ่งที่ท้าทาย

การโอนย้ายทั้งคลังระเบียนข้อมูล การจัดส่งแฟ้มที่ต้องการตามกำหนดการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

โซลูชั่นของ Recall

โซลูชั่นการจัดเก็บเอกสารแบบบริการครบวงจรที่มีตัวเลือกในการค้นคืนหลายรูปแบบ การจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสูงในศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด การรายงานโดยละเอียดและการจัดส่งที่ตรงเวลาผ่านระบบการจัดการคลังข้อมูล (ReQuest® Web)

รายละเอียดการทำงาน

การปกป้องพื้นที่รอบนอก- ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณเตือน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล (DVR) พาหนะขนส่งที่ติดตั้งระบบ GPS และสัญญาณเตือนภัย การติดบาร์โค้ดระบบ RFID การจัดทำแคตตาล็อก และการเก็บถาวร

ผลที่ได้

 • ความปลอดภัย - มาตรฐานอาคารสถานที่รักษาความปลอดภัยระดับโลก ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เข้มงวด
 • ประสิทธิภาพ - การลดต้นทุนในการรักษาและจัดเก็บข้อมูลถาวร การย้ายพนักงานไปทำหน้าที่ในส่วนงานที่ได้ผลกำไรมากกว่า
 • ความพึงพอใจของลูกค้า - การทำสัญญากับ Recall ในตำแหน่งที่ตั้ง/สถานที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม
 • ความยั่งยืน - ความเป็นเลิศและความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ โซลูชั่นเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ
 • Recall Folder

  ข้อมูลช่วยเหลือ

  Recall Video

  วิดีโอ

  ความแตกต่างของ Recall

  โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

  อ่านเพิ่มเติม
  Recall Case Study

  กรณีศึกษา

  สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

  ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

  อ่านเพิ่มเติม