กรณีศึกษา:

สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศที่มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

Recall แสดงหลักฐานว่าการจัดเก็บและการสืบค้นเอกสารสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจำเพาะของลูกค้า

สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศที่มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

สิ่งที่ท้าทาย

กรอบเวลาที่เร่งรัดในการสืบค้นเอกสารสำคัญทันทีที่ต้องการทราบ ส่งเอกสารไปยังหลายสำนักงาน ความปลอดภัย ข้อบังคับของอุตสาหกรรม และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

โซลูชั่นของ Recall

โซลูชั่นการจัดเก็บเอกสารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (ReFile®) พร้อมทางเลือกการค้นคืนแบบเป็นกิจวัตร แบบตามลำดับความสำคัญ และแบบเร่งด่วน ศูนย์การดำเนินงานที่ปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานกฎหมาย บริการรวมเพื่อการจัดส่งไปยังสำนักงานหลายแห่ง

รายละเอียดการทำงาน

ทีมงานดูแลลูกค้า (customer C.A.R.E. ซึ่งหมายถึงความสอดคล้อง (Consistency) ความถูกต้อง (Accuracy) ความไว้วางใจได้ (Reliability) ประสิทธิภาพ (Efficiency} การใช้ระบบ GPS เพื่อกำหนดเส้นทางการขนส่งเอกสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การป้องกันบริเวณ (อาคาร) แสงสว่างและการแจ้งเตือน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกวิดีโอในรูปแบบดิจิตอล (DVR) และกับดักกันขโมย

ผลที่ได้

  • ความปลอดภัย - มาตรฐานอาคารสถานที่รักษาความปลอดภัยระดับโลก ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เข้มงวด
  • ประสิทธิภาพ - ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นได้และบริการรวม
  • ความพึงพอใจของลูกค้า - ความเป็นพันธมิตรที่ยาวนานกว่า 6 ปี ความเชี่ยวชาญที่สามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ
  • ความยั่งยืน - Recall เป็นผู้ให้บริการโปรแกรมการทำลายเอกสารอย่างปลอดภัย พันธมิตรที่ช่วยขยายบริการและสาขา
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม