กรณีศึกษา:

ความน่าสนใจของบริการจัดการเอกสารที่มีต่อสำนักงานกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่

ข้อมูลจำเพาะของลูกค้า

สำนักงานกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่

สิ่งที่ท้าทาย

การประหยัดพื้นที่และต้นทุน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการProTectข้อมูลของรัฐบาลกลาง การจัดส่งที่ตรงเวลา ความพ้องสัมพันธ์กับโครงสร้างการจัดเก็บเอกสารที่มีอยู่เดิม

โซลูชั่นของ Recall

โซลูชั่นการจัดการเอกสารแบบพร้อมสรรพที่มีความปลอดภัยสูซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดเก็บ การจัดทำดัชนี การเก็บถาวร การค้นคืน การจัดส่ง การติดตาม และท้ายที่สุดก็คือการทำลาย รายงานการตรวจสอบโดยละเอียดตามกฎหมายอุตสาหกรรม

รายละเอียดการทำงาน

พาหนะขนส่งที่ติดตั้งระบบ GPS และสัญญาณเตือนภัย อาคารสถานที่ที่มีการควบคุมสภาพอากาศพร้อมมาตรการด้านการกรองอากาศ การดับเพลิง และการรักษาความปลอดภัยซึ่งรวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะประเด็นดังต่อไปนี้ คือ การปกป้องพื้นที่รอบนอก ระบบแสงสว่างและสัญญาณเตือน การเข้าถึงด้วยระบบชีวมาตร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล (DVR) การติดบาร์โค้ดระบบ RFID การจัดทำแคตตาล็อก และการเก็บถาวร การจัดการคลังสินค้าผ่านทาง ReQuest Web

ผลที่ได้

  • ความปลอดภัย - มาตรฐานอาคารสถานที่รักษาความปลอดภัยระดับโลก ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เข้มงวด
  • ประสิทธิภาพ - การลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจัดเก็บและข้อมูลที่เก็บถาวรภายในสถานที่ภายใต้การดำเนินการที่ปลอดภัยในลักษณะดังกล่าว
  • ความพึงพอใจของลูกค้า - บริการส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคดีได้อย่างรวดเร็วผ่านทางอีเมลหรือโทรสารพร้อมด้วยข้อมูลการดำเนินการออนไลน์
  • ความยั่งยืน - สอดคล้อง 100% กับบทบัญญัติทั้งหมดในรัฐบัญญัติว่าด้วยการProTectข้อมูล การทำลายและการรีไซเคิลวัสดุที่หมดอายุแล้วอย่างปลอดภัย
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม