กรณีศึกษา:

RECALL ให้บริการโซลูชั่นการทำลายเอกสารชั้นเยี่ยมแก่ธนาคารระดับโลก

โซลูชั่นที่ปลอดภัยและยั่งยืนให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า

ข้อมูลจำเพาะของลูกค้า

ธนาคารระดับโลกที่ดำเนินกิจการในประเทศต่างๆ กว่า 70 แห่ง

สิ่งที่ท้าทาย

มีข้อมูลที่เป็นความลับในปริมาณมาก การปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ไม่ใช่ระดับดีที่สุด

โซลูชั่นของ Recall

โซลูชั่นที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมซึ่งใช้งานทั่วทั้งบริษัท กระบวนการทำลายแบบวงปิดที่รักษาหลักฐานตามเส้นทางการลำเลียงข้อมูลโดยสมบูรณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบมาตรฐาน (SOP) ที่เข้มงวด การปรับขนาดรูปแบบบริการให้เหมาะสม

รายละเอียดการทำงาน

แผงหน้าปัดหุ้มด้วยเหล็กกล้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ถุงทำลายอย่างปลอดภัยในลำดับขั้นแรกสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ ถังที่ติดบาร์โค้ดและปิดผนึกต่อหน้าลูกค้าด้วยมืออาชีพของ Recall ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สัญญาณเตือนและรถขนส่งที่มีอุปกรณ์ GPS เพื่อไปยังศูนย์การทำลายของ Recall ซึ่งเป็นที่ดำเนินการเปิดผนึกและบันทึกรายการ SOP ที่วางข้อกำหนดเฉพาะในการทำลายเอกสารและให้บริการ เช่น การตัดขวางสองขั้นตอน การชั่งน้ำหนัก การตรวจติดตาม และการรายงานปริมาณการเก็บรวบรวมอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับความถี่ของระดับการบริการและจำนวนภาชนะรองรับที่จำเป็นต่อการได้รับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับสูง ใบรับรองการทำลายเอกสารที่ออกให้เป็นรายเดือนเมื่อมีการตรวจสอบภายในและการอนุมัติ ตะกร้าใส่กระดาษเหลือทิ้งทั้งหมดที่อยู่ใต้โต๊ะทำงานถูกเอาออกไปแล้วแทนที่ด้วยถังที่มีฝาล็อกและภาชนะรองรับที่ปลอดภัยซึ่งวางอยู่ทั่วทั้งสำนักงานและสาขา

ผลที่ได้

  • ความปลอดภัย - การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ความสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า กระบวนการที่จัดทำเป็นเอกสารและการตรวจยืนยันความปลอดภัยตลอดเส้นทางการลำเลียงข้อมูลในกระบวนการแบบวงปิดโดยสมบูรณ์
  • ประสิทธิภาพ - ภาชนะรองรับที่มีขนาดเหมาะสมและกำหนดการเก็บรวบรวมจนถึงระดับการให้บริการที่ต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า การให้หลักประกันว่าพนักงานจะปฏิบัติตามนโยบายการทำลายเอกสาร โซลูชั่นการทำลายที่ดีที่สุด
  • ความยั่งยืน - จำนวนต้นไม้ที่รักษาไว้ได้เฉลี่ยต่อเดือน: 55. แผนโปรแกรมการทำลายเป็นส่วนของโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทของลูกค้า
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม