กรณีศึกษา:

RECALL มอบความปลอดภัยและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ

ข้อมูลจำเพาะของลูกค้า

ผู้รับประกันภัยรายใหญ่ที่ดำเนินกิจการในประเทศบราซิล

สิ่งที่ท้าทาย

มีการใช้ระบบการสร้างภาพเอกสารที่ล้าสมัย มีการเก็บรวบรวมคำขอเอาประกันภัยของลูกค้าจากที่ตั้งต่างๆ กว่า 80 แห่ง ระเบียบข้อบังคับกำหนดให้ต้องดำเนินการคำขอเอาประกันภัยภายใน 15 วัน

โซลูชั่นของ Recall

กระบวนการจัดการเอกสารต้นฉบับและเอกสารดิจิตอลแบบครอบคลุมซึ่งรวมถึงการสแกน การจัดทำดัชนี การเก็บถาวร การเข้าถึง/การค้นคืนผ่านเว็บ และคุณลักษณะลำดับงาน

รายละเอียดการทำงาน

การดึงภาพจากระบบการสร้างภาพที่ล้าสมัยมาใส่ในแอพพลิเคชัน ReView™ ที่ใช้งานผ่านเว็บของ Recall (พัฒนาขึ้นในซอฟต์แวร์ OnBase® ของ Hyland) การรวบรวมคำขอเอาประกันภัยเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายโดยใช้เทคโนโลยีลำดับงานเอกสารขั้นสูง การรวมภาพดิจิตอลจเข้าด้วยกันกับระบบและการดำเนินการที่มีอยู่เดิม

ผลที่ได้

 • ความปลอดภัย - การเข้ารหัส SSL แบบ 128 บิตที่เข้าใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (ReView) การตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติงานเครือข่ายทั่วโลก การตรวจจับการบุกรุก การสำรองข้อมูลนอกสถานที่ การวางแผน/การทดสอบการกู้คืนระบบหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ (โครงสร้างพื้นฐาน) ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • ประสิทธิภาพ - การประหยัดเวลาได้เดือนละมากกว่า 2,000 ชั่วโมง การลดเวลาออกนโยบายลงได้ 50% การประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก
 • ความพึงพอใจของลูกค้า - การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางอุตสาหกรรม โดยรวมถึงหลักฐานการตรวจสอบที่ติดตามการดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด การปรับทรัพยากรไปใช้ในส่วนธุรกิจอื่นๆ ที่ให้ผลผลิตและกำไรมากกว่า การปรับปรุงระดับการบริการให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
 • ความยั่งยืน - ลดการใช้กระดาษ ค่าไปรษณีย์ และการพิมพ์
 • Recall Folder

  ข้อมูลช่วยเหลือ

  Recall Video

  วิดีโอ

  ความแตกต่างของ Recall

  โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

  อ่านเพิ่มเติม
  Recall Case Study

  กรณีศึกษา

  สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

  ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

  อ่านเพิ่มเติม