กรณีศึกษา:

RECALL PROVIDES DATA MANAGEMENT EXPERTISE TO AUSTRALIAN COMMERCIAL LAW FIRM

Recall™ Provides Data Management Expertise to Australian Commercial Law Firm

Customer Profile 
Norman Waterhouse is an Adelaide commercial law firm established in 1920. They provide advice and solutions to minimize risk and maximize opportunity for their broad range of national and international clients.

The Challenge 
When Norman Waterhouse acquired the clients of a local law firm, they also inherited two rooms of disorganized legal files that needed to be removed. They did not have the time to sort through and collect all the files themselves, nor did they have the space to store the cartons of documents at their offices. Norman Waterhouse turned to Recall for a fast, secure and cost-effective solution.

The Recall Solution: ReSource® 
An expert Recall ReSource team was dispatched to the site to conduct a preliminary organization of the legal files. Next, the team packed all the documentation into Recall cartons and securely delivered the case files to the Norman Waterhouse offices for data entry. Recall then transported the cartons to a secure storage facility for safekeeping, where the files would remain easily accessible to authorized Norman Waterhouse staff for future reference.

Results
  • Effective, fast turnkey solution – Through the deployment and services of the Recall ReSource team, Norman Waterhouse was provided with a very effective solution. Recall’s highly disciplined data management process enabled the law office to remain focused on serving the needs of their clients without worrying about the mishandling of the acquired law firm’s confidential files or the need to secure a storage facility for the cartons of documents.
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม