กรณีศึกษา:

สถาบันการเงินชั้นนำหนึ่งใน 5 อันดับแรกของออสเตรเลีย ไว้วางใจในวิธีการสมัครบัตรเครดิตระบบดิจิตอลของ RECALL

โซลูชั่นการจัดการเอกสารดิจิตอลคืนกำไรในรูปของตัวเงินและความรู้สึก

ข้อมูลจำเพาะของลูกค้า

สถาบันการเงินชั้นนำหนึ่งใน 5 อันดับแรกของออสเตรเลียให้บริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการธนาคารสำหรับร้านค้าปลีก ธุรกิจ และสถาบัน ศูนย์กลางการเงินที่สำคัญตั้งอยู่ที่ลอนดอน นิวยอร์ก ฮ่องกง และสิงคโปร์

สิ่งที่ท้าทาย

ขจัดงานประมวลผลในส่วนสนับสนุน ลดเวลาประมวลผลในการสมัคร

โซลูชั่นของ Recall

โซลูชั่นการจัดการเอกสารแบบครบวงจรครอบคลุมการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล การจับข้อมูล และการประมวลผล แอพพลิเคชันการตรวจสอบออนไลน์ (ReView®)

รายละเอียดการทำงาน

ส่งเอกสารการสมัครบัตรเครดิตโดยตรงทางจดหมายหรือโทรสารไปยังศูนย์ปฏิบัติงานของ Recall และที่ศูนย์นี้ เอกสารจะได้รับการจัดเรียงและเตรียมการสำหรับการแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลและการจัดทำดัชนี ถ้าจำเป็น Recall จะติดต่อผู้สมัครโดยตรงเพื่อยืนยันหรือเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ หรือส่งใบสมัครกลับไปพร้อมจดหมายที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า หลังจากสแกนแล้ว จะมีการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ ข้อมูลถูกถ่ายโอนไปยังระบบพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตเพื่อประมวลผลได้ทันที ข้อมูลดิจิตอลทั้งหมดถูกโหลดลงใน ReView เพื่อการเข้าถึงแบบออนไลน์ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับ

ผลที่ได้

  • ความปลอดภัย - การเข้ารหัส SSL แบบ 128 บิตที่เข้าใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (ReView) การตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติงานเครือข่ายทั่วโลก การตรวจจับการบุกรุก การสำรองข้อมูลนอกสถานที่ การวางแผน/การทดสอบการกู้คืนระบบหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ (โครงสร้างพื้นฐาน) ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • ประสิทธิภาพ - ลดระยะเวลาของรอบการประมวลผลจาก 7 วันเหลือ 24 ชั่วโมง ความสามารถในการทุ่มเทให้กับธุรกิจหลัก
  • ความพึงพอใจของลูกค้า - ความเป็นพันธมิตรที่ยาวนานกว่า 15 ปี ผลสำรวจความพึงพอใจในการบริการลูกค้าประจำไตรมาสที่ได้รับคะแนน 100%
  • ความยั่งยืน - ลดการใช้กระดาษในสำนักงาน เนื่องจากใบสมัครทั้งหมด 100% ได้รับการจัดการโดย Recall ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม