โบรชัวร์:

ONLINE BACKUP CUT SHEET

Online Backup and Recovery Solutions
As the industry leader in data protection services, Recall brings you more solutions with more options:

  • Cloud backup, powered by Seagate — Our full-service, customized cloud backup and recovery solution is installed, configured and managed by Recall’s global experts who will troubleshoot any problem. You can count on Recall to enable your business to quickly recover after storms, fire or other disasters disrupt your operations.

  • Digital archiving, powered by ARTEC — Finding information you need when you need it is imperative. Our archive solution stores and manages email, files, paper and other digital information and reduces the time needed to locate and retrieve your information.

Recall Folder

RESOURCES

Recall Case Study

INFOGRAPHIC

MAINTAINING REGULATORY COMPLIANCE

Key stats and scope of regulatory changes in the wake of 2010’s Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Read More
Recall Case Study

INFOGRAPHIC

HYBRID STORAGE STRATEGIES

Overview of a data protection strategy that uses tape backup for long-term archiving and cloud backup for short-term storage.

Read More
Recall Whitepaper

EBOOK

DATA PROTECTION, MANAGEMENT AND RECOVERY

Learn why “hybrid backup,” combining modern tape storage with cloud-based systems, is the future of data management.

Read More
Recall Case Study

CASE STUDY

KENT COUNTY

The Kent County, Md., government chose the all-in-one backup and recovery technology from Recall™ to secure its data.

Read More
Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม