นโยบายความเป็นส่วนตัว

Recall เคารพสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและสิทธิของคุณในการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือบริษัทของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงสิ่งต่อไปนี้ (1) ประเภทของข้อมูลที่ Recall รวบรวมจากผู้ใช้เว็บไซต์ของ Recall (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไซต์") (2) สิ่งที่ Recall ดำเนินการกับข้อมูลที่คุณให้ และ (3) วิธีการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในไซต์นี้ Recall ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ไซต์นี้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดหากคุณไม่ลืมตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Recall เสมอเมื่อเยี่ยมชมไซต์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับทราบจาก Recall เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลใดๆ ของคุณในภายหลังอย่างครบถ้วน

เรารวบรวมข้อมูลใดบ้าง?
การเรียกดูโดยไม่ระบุชื่อ 
โดยทั่วไป คุณสามารถเยี่ยมชม Recall บนเวิลด์ไวด์เว็บโดยไม่บอกเราว่าคุณเป็นใครหรือเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ รวมทั้งที่อยู่อีเมลของคุณ อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าว เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจจะรวบรวมชื่อโดเมนที่คุณใช้เข้าอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่คุณเพิ่งเข้าชม และเว็บไซต์ถัดไปที่จะคุณเข้าชม Recall จะรวบรวมข้อมูลประเภทนี้โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถรวมเข้ากับข้อมูลที่คล้ายกันอื่นๆ ได้เพื่อประเมินจำนวนการเยี่ยมชมไซต์นี้ เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ หน้าที่เยี่ยมชม และสถิติอื่นๆ เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมไซต์ของเรา Recall อาจจะยังใช้ข้อมูลนี้ในการเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของไซต์ ตลอดจนทำให้ไซต์ดังกล่าวใช้งานง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Recall แล้ว Recall จะเก็บข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลการเลือกเส้นทางบางประการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราอาจจะบันทึกตัวแปรทางสภาพแวดล้อม เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และความเร็วของ CPU ตลอดจนที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้นทางของคุณ ทั้งนี้เพื่อพยายามหาบริการที่ดีที่สุดให้คุณ Recall อาจจะบันทึกคำขอและผลลัพธ์ในการค้นหา ทั้งนี้เพื่อพยายามให้แน่ใจว่าเครื่องมือค้นหาของเรามีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Recall อาจจะใช้ที่อยู่ IP ของคุณในการติดตามการใช้งานไซต์นี้ของคุณด้วย ข้อมูล "พฤติกรรมการคลิก" (Click Stream) นี้อาจจะถูกนำไปจับคู่กับข้อมูลที่คุณให้ไว้

หากคุณเลือกใช้ฟังก์ชัน ค้นหาบริการ (Find a Service) ค้นหาโซลูชั่น (Find a Solution) หรือติดต่อเรา (Contact Us) เราอาจจะขอให้คุณให้ข้อมูลพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับตัวคุณและ/หรือบริษัทของคุณ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง หรือที่อยู่อีเมล เพื่อให้เราสามารถเสนอบริการและข้อมูลแก่คุณได้ ตลอดจนช่วยให้เราติดต่อกับคุณได้อย่างสำเร็จผลมากที่สุด และ Recall อาจจะรวบรวมข้อมูลอื่นๆ จากคุณเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น

หากคุณเลือกใช้โปรแกรมค้นหางานผ่านระบบออนไลน์ของเรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของเราจะพิจารณาและดำเนินการกับใบสมัครของคุณ หากยังไม่มีตำแหน่งงานใดว่างอยู่ในขณะนี้ Recall อาจจะเก็บข้อมูลที่คุณให้ไว้ในไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุถึงโอกาสในภายหน้าที่คุณจะได้ร่วมงานกับ Recall บริษัทแม่ของ Recall และ/หรือบริษัทที่อยู่ในเครือหรือที่เกี่ยวข้องกับ Recall

หากคุณให้ข้อมูลหรือสารสนเทศส่วนบุคคลเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ แก่เรา โปรดจงแน่ใจว่าบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ ดังกล่าวนั้นทราบดีถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตและความยินยอมตามสมควรในการทำเช่นนั้น โปรดทราบว่าเราจะไม่ร้องขอข้อมูลใดๆ จากเด็กทั้งโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจ นอกจากนี้ Recall ยังจะไม่จำหน่ายสินค้าและบริการของเราให้แก่เด็กทั้งโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจอีกด้วย

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้แสดงแนวปฏิบัติเพื่อความเป็นส่วนตัวสำหรับ www.recall.com คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้แต่เฉพาะกับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น

การรวบรวมข้อมูล การใช้ และการแบ่งปัน

Recall พร้อมด้วยบริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา (รวมเรียกว่า "Recall") เป็นเจ้าของข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว Recall มีเพียงสิทธิในการเข้าถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณให้เราโดยสมัครใจผ่านทางอีเมลหรือการติดต่อโดยตรงรูปแบบอื่นๆ จากคุณเท่านั้น Recall จะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลนี้แก่ผู้ใด

Recall จะใช้ข้อมูลของคุณในการตอบสนองคุณเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณติดต่อเราเท่านั้น Recall จะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามอื่นใดภายนอกองค์กรของเรา นอกเสียจากเป็นเหตุจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เช่น เพื่อส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ

ในอนาคตเราอาจจะติดต่อคุณทางอีเมลเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าคุณร้องขอให้ Recall ไม่ต้องแจ้งดังนั้น

การเข้าถึงและการควบคุมข้อมูลของคุณ
คุณสามารถเลือกที่จะเลิกติดต่อกับเราได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อเราทางที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บนเว็บไซต์ของเรา:

• ดูว่าเรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง (ถ้ามี)

• เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

• ให้เราลบข้อมูลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

• แจ้งข้อกังวลใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

การรักษาความปลอดภัย
Recall ใช้ความระมัดระวังในการProTectข้อมูลของคุณ เมื่อคุณส่งข้อมูลที่เป็นความลับผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องทั้งในลักษณะออนไลน์และออฟไลน์

ที่ใดก็ตามที่ Recall รวบรวมข้อมูลที่เป็นความลับ (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ข้อมูลนั้นจะส่งถึงเราด้วยวิธีที่ปลอดภัย คุณสามารถตรวจสอบการดำเนินการนี้ได้โดยมองหาไอคอนรูปแม่กุญแจที่ด้านล่างในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หรือมองหา "https" ที่ขึ้นต้นที่อยู่ของเว็บเพจดังกล่าว

เฉพาะพนักงานของ Recall ที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง (เช่น การเรียกเก็บเงิน หรือการบริการลูกค้า) เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ มีการเก็บรักษาคอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ปฏิบัติตามนโนบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรติดต่อเราทันที

คุกกี้
ไซต์นี้อาจใช้ JavaScript และ/หรือคุกกี้เพิ่มความสามารถในการใช้งานไซต์ Recall สำหรับคุณ "คุกกี้" เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยกลุ่มตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งจะกำหนดรหัสที่ไม่ซ้ำกันให้คุณ "ไคลเอ็นต์คุกกี้" จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้เราสามารถจดจำคำขอของคุณและเฝ้าติดตามหน้าที่คุณเข้าชมในไซต์ของเราและประเภทบริการที่คุณใช้ "เซิร์ฟเวอร์คุกกี้" จะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบของเราเพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่ไซต์นี้ ข้อมูลนี้ทำให้เราบริหารจัดการไซต์นี้ได้ดีขึ้นและให้บริการเว็บที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและใช้งานง่ายขึ้นแก่คุณ โปรดทราบว่าคุณอาจจะตั้งค่าให้เบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับคุกกี้หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ป้องกันการส่งคุกกี้ออกไป อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกทำเช่นนั้น คุณอาจจะจำกัดหน้าที่การทำงานที่ Recall สามารถจัดให้คุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

บริษัทอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้อาจจะใช้คุกกี้หรือรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของบริษัทดังกล่าว Recall จะไม่ควบคุมการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลโดยบริษัทเหล่านี้ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลโดยบริษัทดังกล่าว คุณควรติดต่อบริษัทเหล่านั้นโดยตรง
การแบ่งปันข้อมูล
เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่ Recall เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลนี้ภายในองค์กรของ Recall ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่ของ Recall และ/หรือบริษัทที่อยู่ในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วย และเราอาจยังเก็บสถิติทั่วไปซึ่งเรารวบรวมมาเกี่ยวกับลูกค้า ยอดขาย รูปแบบการจราจรของข้อมูล และบริการ แล้วเสนอสถิตินี้ให้แก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม เมื่อเราดำเนินการเช่นนั้น สถิติเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บ่งบอกถึงตัวบุคคล

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่ Recall มีความเชื่อโดยสุจริตในการทำเช่นนั้น หรือในสถานการณ์ที่กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น Recall อาจจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้ผู้อื่นทราบได้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือเพื่อProTectสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Recall หรือของผู้อื่นอีกด้วย
ข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้ใช้ในยุโรป
เมื่อให้สารสนเทศและข้อมูลแก่เราแล้ว คุณต้องเข้าใจและตกลงว่า Recall อาจจะรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการตลาด และอาจจะเสนอข้อมูลดังกล่าว (ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) ภายใน Recall และแก่บริษัทแม่ของตน ตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครืออีกด้วย โดยบริษัทดังกล่าวใดๆ หรือทั้งหมดอาจจะอยู่ภายนอกเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ก็เป็นได้ นอกจากนี้ ยังอาจจะมีการจัดเก็บสารสนเทศและข้อมูลดังกล่าวในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ภายนอกเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่อีกด้วย

การให้ข้อมูลแก่ Recall นั้นหมายความว่า คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกสหภาพยุโรป โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้ไซต์นี้ และหากคุณได้ให้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลแล้ว โปรดติดต่อเราเพื่อแจ้งวิธีการที่คุณต้องการให้ Recall ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว

คุณเข้าถึงและอัพเดตข้อมูลของคุณอย่างไร?

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการดัดแปลงแก้ไขหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลซึ่งคุณได้ส่งให้เรา หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่เราดูแลรักษาข้อมูลดังกล่าว

จะเกิดอะไรขึ้นหากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว?

Recall ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ไซต์นี้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดหากคุณไม่ลืมตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Recall เสมอเมื่อเยี่ยมชมไซต์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับทราบจาก Recall เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลใดๆ ของคุณในภายหลังอย่างครบถ้วน

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือการใช้ไซต์นี้ของคุณ