RECALL
CommandIG

โซลูชันการกำกับดูแลข้อมูลของรีคอลออกแบบมาเพื่อสนับสนุนบริษัทเล็กและแผนกต่างๆ โดยเฉพาะ หรือสามารถปรับขนาดเพื่อสนับสนุนบริษัทใหญ่ซึ่งปฏิบัติงานในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เขตอำนาจศาล และเขตการดำเนินธุรกิจหลายแห่ง

การกำกับดูแลข้อมูลสำหรับความต้องการทั้งหมดของคุณ ทั้งในด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับและการวิเคราะห์

เริ่มต้นการกำกับดูแลข้อมูล (IG) ในระดับที่สามารถจัดการได้และรับภาระค่าใช้จ่ายได้ Recall CommandIG ของรีคอลเป็นโซลูชันที่คุณต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การกระจาย การร่วมมือ การจัดการ และการกำกับดูแลที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลทั้งดิจิตอลและกายภาพที่องค์กรของคุณสร้างขึ้นและใช้งาน ไม่ว่าองค์กรของคุณจะกระจายไปกว้างไกลในภาคอุตสาหกรรมและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แห่งใดก็ตาม

CommandIG ให้วิธีที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับคุณและพนักงานในการกระจาย แบ่งปัน และร่วมมือใช้งานเอกสารระหว่างอุปกรณ์หลายชนิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร เมื่อเอกสารถึงจุดสิ้นสุดระยะการใช้งาน CommandIG จะช่วยแผนกกฎหมาย บันทึก การควบคุมข้อบังคับ และไอที ในการควบคุมเอกสารโดยใช้นโยบายวงจรชีวิตข้อมูลซึ่งทำงานตลอดไม่มีหยุดพัก เพื่อให้ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง.

CommandIG ช่วยคุณ...

  • ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและควบคุมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

    CommandIG ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ HIPPA และ PCI DSS ทุกประการ รวมถึง ISO 27001:2003 และข้อบังคับ EU/Swiss Safe Harbor และเหมาะสมที่จะเก็บรักษาข้อมูลแทบทุกชนิด ตั้งแต่การร่วมงานประจำวัน และข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีค่ามากที่สุด

  • ขยายและเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

    CommandIG ยังช่วยให้คุณสามารถขยายการกำกับดูแลข้อมูลไปยังที่เก็บเนื้อหาและเอกสารได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือพัฒนาระบบไอทีใหม่ทั้งหมด

  • เติบโตพร้อมกับความต้องการของคุณ

    เมื่อการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กรของคุณจำเป็นต้องเติบโตขึ้น CommandIG จะโตไปพร้อมกับคุณ สนับสนุนแผนงานของฝ่ายไอทีในองค์กรคุณอย่างเต็มที่ เพื่อผสานพื้นที่เก็บข้อมูลในอนาคตเข้ากับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลของคุณได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340