เอเชีย

เอเชีย

North America Australia and New Zealand Asia Europe Brazil

Recall เป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดการข้อมูล

Recall มีศูนย์กลางการปฏิบัติการเฉพาะทางประมาณ 300 แห่ง ครอบคลุม 5 ทวีป ในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้าทั่วโลกเกือบ 80,000 ราย

สถานที่ตั้งของสำนักงาน Recall ในภูมิภาคเอเชีย

จีน (+86 21 5150 1931)

ฮ่องกง
เซี่ยงไฮ้

อินเดีย (+91 22 6671 4793)

บังคาลอร์
นิวเดลี

อินโดนีเซีย (+62 (021)7814565)

  • ติดต่อสำนักงานประเทศอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย (+603 5123 7688)

ยะโฮร์ บาห์รู
กัวลาลัมเปอร์
ปีนัง

ไต้หวัน (886) 3 3119228)

ไทเป
เถายวน

ไทย (+662 753 5340)

สมุทรปราการ

สิงคโปร์ (65) 6262 5626)

สิงคโปร์