สาขาทั่วโลกของ
RECALL

สาขาทั่วโลกของ Recall

คลิกที่แผนที่เพื่อดูสถานที่ตั้งของสำนักงานระดับท้องถิ่น หรือใช้อุปกรณ์นำทางที่อยู่ด้านซ้าย

North America Australia and New Zealand Asia Europe Brazil

Recall เป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดการข้อมูล

Recall มีศูนย์กลางการปฏิบัติการเฉพาะทางประมาณ 300 แห่ง ครอบคลุม 5 ทวีป ในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้าทั่วโลกเกือบ 80,000 ราย