โซลูชั่นการบริหารจัดการข้อมูลบันทึก
 

โซลูชั่นของรีคอลรวบรวมระบบต่างๆ หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้จัดการบันทึกข้อมูลสามารถควบคุมนโยบายการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและปฏิบัติตามคำขอเปิดเผยข้อมูลได้

โซลูชั่นการบริหารจัดการข้อมูลบันทึกของรีคอล

รีคอลนำประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมาสู่การทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้จัดการบันทึกข้อมูลสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเหนือกว่ากฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทางอุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

  • โซลูชั่นนโยบายการจัดเก็บที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถบังคับใช้นโยบายได้อย่างคล่องตัวในที่เก็บข้อมูลทุกแห่ง
  • โซลูชั่นดิจิตอลที่ยืดหยุ่น คุ้มค่าใช้จ่าย ที่เหมาะสมกับความต้องการในการจัดการข้อมูลทั้งในภาพรวมและในระดับเฉพาะเจาะจง
  • การจัดการบันทึกข้อมูลลับ ด้วยการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่ได้รับการควบคุมและปลอดภัย

RECALL CommandIG

CommandIG จากรีคอล เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ช่วยมอบความปลอดภัยให้กับการกระจาย ประสานงาน บริหารจัดการ และกำกับดูแลข้อมูลดิจิตอลและกายภาพทั้งหมดที่สร้างและใช้งานโดยองค์กรของคุณ

การจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ

ซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาสำหรับวิสาหกิจ (ECM) ที่สนับสนุนโดย OnBase® สามารถควบรวมเข้ากับแอพพลิเคชันในกระบวนงานทุกชนิด เช่นการจัดการสัญญา เพื่อให้บริการเนื้อหาผ่านเว็บที่ทำหน้าที่ตรวจจับ จัดเก็บ จัดการ และกระจายข้อมูล

การจัดเก็บนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้งานบ่อย แฟ้มข้อมูลที่ได้รับการควบคุม ไปจนถึงสื่อดิจิตอล การจัดเก็บข้อมูลนอกพื้นที่โดยรีคอลซึ่งปลอดภัยและได้รับการป้องกันอัคคีภัย ยังคงส่วนสำคัญในโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับผู้จัดการบันทึกข้อมูล

รายงานการตรวจสอบสำหรับการจัดการเอกสาร

รีคอลสร้างโซลูชั่นการตรวจสอบครบวงจรตัวแรกและตัวเดียวที่รองรับข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดจากระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานควบคุมต่างๆ

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

บริษัทระดับโลกได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบแบ็คออฟฟิศ

เรัียนรู้ว่าเฟรมเวิร์กระดับโลกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งสามารถปรับแต่งตามความต้องการในแต่ละท้องถิ่นได้ จะสามารถช่วยบริษัทระดับสากลจัดตั้งระบบการวางใบแจ้งหนี้ภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องประสานกันได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

วิดีโอ

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

Recall ให้การควบคุมที่สมบูรณ์แก่ท่าน ด้วยแนวทางการผสานระบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิตอล

อ่านเพิ่มเติม

รับข่าวสารล่าสุดจากรีคอล

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340