โซลูชั่นด้านสุขภาพ

ด้วยความตื่นตัวในด้านสุขภาพและกระแสความนิยมในการควบรวมระบบ ผู้ดูแลระบบและผู้ควบคุมการจัดการข้อมูลจะต้องพบระเบียนข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทั้งในแบบกายภาพและดิจิตอล รีคอลเสนอบริการมากมายให้แก่อุตสาหกรรมสุขภาพ ซึ่งช่วยให้ระบบทุกขนาดสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบทางธุรกิจได้

โซลูชั่นของรีคอลสำหรับธุรกิจสาธารณสุข

ข้อกำหนดที่รัดกุมขึ้นสำหรับระเบียนข้อมูลผู้ป่วย การรักษาความลับ และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เป็นความท้าทายใหม่สำหรับระบบสาธารณสุขและผู้จัดการระบบเหล่านั้น

สำหรับผู้ดูแลและผู้ควบคุมข้อมูลด้านสุขภาพ รีคอลได้ให้พื้นที่จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย เพื่อให้การติดตาม ดึงข้อมูล และส่งมอบข้อมูลตามต้องการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

สำหรับพนักงานด้านข้อมูล เทคโนโลยี และการเงิน ระบบของรีคอลมอบโซลูชั่นที่ได้รับการปรับแต่งเฉพาะ และมีการแยกระดับชั้น เพื่อรักษาความสอดคล้องและปรับแปลงตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนไปได้

สำหรับผู้จัดการข้อมูลด้านสุขภาพ รีคอลปกป้องระเบียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและข้อกำหนดทางธุรกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ในยุคที่การสนับสนุนจากกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ให้ย้ายระเบียนข้อมูลเป็นระบบดิจิตอล ต้องเผชิญกับการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งก่อค่าใช้จ่ายแก่บริษัทในวงการสาธารณสุขโดยเฉลี่ย 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อครั้ง รีคอลกำลังช่วยวงการนี้ให้ตอบโต้ด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ

การจัดเก็บนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหน้าเดียวหรือแฟ้มข้อมูลการแพทย์และข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บนอกพื้นที่อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการสร้างโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ

รายงานการตรวจสอบสำหรับการจัดการเอกสาร

รีคอลสร้างโซลูชั่นการตรวจสอบครบวงจรตัวแรกและตัวเดียวที่รองรับข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดจากระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานควบคุมต่างๆ

การบริหารจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล

ในทันทีที่มีการสร้างหรือได้รับเอกสาร รีคอลจะช่วยจัดระเบียบและบริหารข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมจัดหาทางเลือกในการดึงข้อมูลที่ปลอดภัยทั่วทั้งสายการบริการ บัญชีผู้ใช้ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

โซลูชั่นการสำรองข้อมูล

ควบรวมการจัดเก็บและสำรองข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน บริการต่างๆ ที่มีให้ได้แก่ระบบการระบุข้อมูลด้วยความถี่วิทยุ (RFID) สำหรับการติดตามและตรวจสอบการสำรองข้อมูลด้วยเทปนอกสถานที่ การสำรองข้อมูลทางกายภาพและในระบบคลาวด์ และการปกป้องคลังข้อมูล

การกู้ข้อมูลจากภัยพิบัติ

โซลูชั่นสำรองข้อมูลของรีคอลจัดเตรียมแผนการเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจแบบหลายขั้นตอน เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจกลับมาทำงานได้ตามปกติหลังผ่านภัยพิบัติ ทั้งในแง่ของข้อมูลทางกายภาพและดิจิตอล โดยมีการหยุดชะงักที่น้อยที่สุด

RECALL CommandIG

CommandIG จากรีคอลมีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ HIPAA 5010 อย่างครบถ้วน[2]ช่วยให้องค์กรสาธารณสุขสามารถควบคุมเอกสารได้อย่างคล่องตัว โดยใช้นโยบายวงจรชีวิตข้อมูลซึ่งช่วยควบคุมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

CASE STUDY

SECURITY, EFFICIENCY, AND A HEALTHIER BOTTOM LINE

Recall™ helps a Seattle-based non-profit healthcare network save over a million dollars consolidating medical records, without sacrificing security

Read More

รับข่าวสารล่าสุดจากรีคอล

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340