โซลูชั่นทางกฎหมาย

รีคอลให้บริการที่เก็บเอกสารทางกฎหมายและโซลูชั่นสำหรับจัดการระเบียนข้อมูลที่ประหยัดพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัย และรับรองการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลของสหรัฐอย่างเต็มที่

โซลูชั่นของรีคอลสำหรับวิชาชีพกฎหมาย   

ความซับซ้อนของวิชาชีพกฎหมายในปัจจุบัน ทำให้มั่นใจได้ว่าสำนักกฎหมายทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาคหรือระดับโลก จะได้รับผลประโยชน์มากพอสมควรจากโซลูชั่นของรีคอล

สำหรับหุ้นส่วนและกรรมการบริหาร รีคอลตอบสนองความต้องการในการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของข้อมูล และความสะดวกในการค้นหา

สำหรับผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติงานและข้อมูลบันทึก รีคอลรับรองว่าแฟ้มข้อมูลในสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งจะได้รับการจัดการที่เหมาะสม พร้อมดำเนินการสอดคล้องกับกฎข้อบังคับล่าสุด

ผลลัพธ์ที่ได้คือเส้นทางที่สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ มีผลิตภาพ คุ้มค่าต่อราคา และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

โซลูชั่นการบริหารจัดการข้อมูลบันทึก

การจัดเก็บนอกสถานที่ ยังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของโซลูชั่นครบวงจรสำหรับบริษัทและแผนกกฎหมาย การควบคุมตรวจบัญชี รวมถึงระบบ RFID เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และปฏิบัติตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley และกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวระดับภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ การจัดการระดับของแฟ้มข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่าแฟ้มข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยที่สุดนั้นพร้อมเข้าถึงได้อย่างประหยัด

โซลูชั่นข้อมูลแบบดิจิตอล

ด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์ ECM ของ OnBase® รีคอลได้เตรียมระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บที่มีความปลอดภัย ซึ่งสามารถตรวจจับ, บันทึก, จัดการ และกระจายข้อมูลภายในแผนกหรือบริษัทกฎหมาย หรือตลอดทั่วทั้งองค์กรบริษัท

โซลูชั่นการกำกับดูแลข้อมูลสารสนเทศ

โซลูชั่นของรีคอลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้จัดการนโยบายอย่างยิ่ง โดยช่วยสร้าง จัดการ และติดตามการดำเนินนโยบาย รวมถึงระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับโดยอัตโนมัติ เช่น ระเบียบการจาก Registered International Mover® (RIM) และองค์กรควบคุมมาตรฐานอื่นๆ

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มอบความพึงพอใจให้กับสำนักงานกฎหมายที่เพิ่งเกิดใหม่

ระบบการบริหารจัดการเอกสารที่มีความปลอดภัยสูงของ Recall™ จะสร้างรายงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

รับข่าวสารล่าสุดจากรีคอล

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340