โซลูชั่นสำหรับที่ปรึกษากฎหมาย

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช้เอกสารกระดาษเป็นหลักและใช้ข้อมูลในปริมาณมาก โซลูชั่นของรีคอลช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึง ควบคุม พร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่แผนกที่ปรึกษากฎหมายในทุกขนาดและทุกรูปแบบงาน

โซลูชั่นของรีคอลสำหรับแผนกที่ปรึกษากฎหมาย

งานของแผนกกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต ซึ่งหมายความว่าต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารกระดาษเป็นหลัก นอกจากนี้ด้วยการตรวจสอบที่เข้มงวดอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้อง ความจำเป็นในการรักษาสมดุลระหว่างการจัดการธุรกิจที่เติบโต และข้อกำหนดในการเก็บรักษาเอกสารตามกฎหมายระหว่างมีคดีความ ทำให้รีคอลเป็นผู้ร่วมงานที่สำคัญสำหรับแผนกที่ปรึกษากฎหมาย

ป้องกันข้อมูลรั่วไหล ผ่านการเข้าถึงข้อมูลลับของบริษัทและลูกค้าที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม

ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่สามารถติดตามได้อย่างชัดเจนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการจัดหมวดหมู่ บังคับใช้ และยุติการจัดเก็บเอกสารทั้งแบบกายภาพและดิจิตอลตามกฎหมาย

รีคอลจัดเตรียมบริการที่ทำให้แผนกกฎหมายทำงานอย่างราบรื่น ส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และรักษาระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การจัดเก็บนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหน้าเดียวหรือแฟ้มข้อมูลที่ซับซ้อนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยได้ มักจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสถานการณ์คับขันของแผนกที่ปรึกษากฎหมาย

รายงานการตรวจสอบสำหรับการจัดการเอกสาร

รีคอลสร้างโซลูชั่นการตรวจสอบครบวงจรตัวแรกและตัวเดียวที่รองรับข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดจากระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานควบคุมต่างๆ

การบริหารจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล

ในทันทีที่มีการสร้างหรือได้รับเอกสาร รีคอลจะช่วยจัดระเบียบและบริหารข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมจัดหาทางเลือกในการดึงข้อมูลที่ปลอดภัยทั่วทั้งสายการบริการ บัญชีผู้ใช้ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

การจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ

ซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาสำหรับวิสาหกิจ (ECM) ที่สนับสนุนโดย OnBase® สามารถควบรวมเข้ากับแอพพลิเคชันในกระบวนงานทุกชนิด เพื่อให้บริการเนื้อหาผ่านเว็บที่สามารถตรวจจับ จัดเก็บ จัดการ และกระจายข้อมูลได้

RECALL CommandIG

CommandIG จากรีคอล ช่วยให้องค์กรสาธารณสุขสามารถควบคุมเอกสารได้อย่างคล่องตัว โดยใช้นโยบายวงจรชีวิตข้อมูลซึ่งช่วยควบคุมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มอบความพึงพอใจให้กับสำนักงานกฎหมายที่เพิ่งเกิดใหม่

ระบบการบริหารจัดการเอกสารที่มีความปลอดภัยสูงของ Recall™ จะสร้างรายงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง

อ่านเพิ่มเติม

รับข่าวสารล่าสุดจากรีคอล

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340