โซลูชั่นสำหรับแผนกไอที

โซลูชั่นของรีคอลให้การสนับสนุนที่คุ้มค่าแก่นักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำหรับหน้าที่ทำงานสำคัญ เช่น การคืนสภาพและกู้ระบบที่มีข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ และการเก็บข้อมูลที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด...นอกจากนี้ยังให้เครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทตอบสนองคำร้องขอทางกฎหมายและทางบันทึกข้อมูล เพื่อกำจัดเนื้อหาในลักษณะที่ปลอดภัยจากการถูกฟ้องร้อง

การจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการเนื้อหาของบริษัท (ECM) ที่สนับสนุนโดย OnBase® สามารถควบรวมเข้ากับแอพพลิเคชันในกระบวนงานทุกชนิด เพื่อให้บริการเนื้อหาผ่านเว็บที่สามารถตรวจจับ จัดเก็บ จัดการ และกระจายข้อมูลได้

โซลูชั่นการสำรองข้อมูล

ควบรวมการจัดเก็บและสำรองข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน บริการต่างๆ ที่มีให้ได้แก่ระบบการระบุข้อมูลด้วยความถี่วิทยุ (RFID) สำหรับการติดตามและตรวจสอบการสำรองข้อมูลด้วยเทปนอกสถานที่ การสำรองข้อมูลทางกายภาพและในระบบคลาวด์ และการปกป้องคลังข้อมูล

การกู้ข้อมูลจากภัยพิบัติ

โซลูชั่นสำรองข้อมูลของรีคอลจัดเตรียมแผนการเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจแบบหลายขั้นตอน เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจกลับมาทำงานได้ตามปกติหลังผ่านภัยพิบัติ ทั้งในแง่ของข้อมูลทางกายภาพและดิจิตอล โดยมีการหยุดชะงักที่น้อยที่สุด

RECALL CommandIG

CommandIG จากรีคอลทำงานอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยลดหรือกำจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน หมดอายุ หรือไม่สำคัญออกไปได้ เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือต้องกำจัดข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูลในการใช้งานจริง

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการที่ Recall™ ได้ช่วยให้สำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งสามารถรวบรวมแฟ้มงานปริมาณเกือบสองห้องจากการควบรวมธุรกิจลงในระบบการจัดการข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

วิดีโอ

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

Recall ให้การควบคุมที่สมบูรณ์แก่ท่าน ด้วยแนวทางการผสานระบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิตอล

อ่านเพิ่มเติม

รับข่าวสารล่าสุดจากรีคอล

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340