โซลูชั่นสำหรับงานทรัพยากรบุคคล

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องเผชิญกับกฎระเบียบและการตรวจสอบเพิ่มขึ้น โซลูชั่นของรีคอลให้เครื่องมือที่จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลพนักงาน พร้อมสนองตอบความต้องการของทั้งภาคเอกชนและสาธารณะ

โซลูชั่นของรีคอลสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคล

รีคอลมอบกลยุทธ์ที่ผ่านการพิสูจน์มาเป็นเวลานานเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ได้มุ่งเน้นการจัดการผู้มีความสามารถ และไม่ต้องวุ่นวายกับงานธุรการทั่วไปต่างๆ ด้วยการปรับปรุงระบบจัดการสิทธิประโยชน์ การแบ่งปันการเข้าถึงความรู้ และการกำหนดมาตรฐาน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ 

  • การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลทางกายภาพและดิจิตอลที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม
  • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อต้องการได้จากทุกที่ ทุกเวลา ด้วยความสามารถในการกระจายข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย
  • ความสามารถในการจัดการ สร้าง กระจาย และรวบรวมแบบฟอร์มและเอกสารนโยบายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างปลอดภัย

การจัดเก็บนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหน้าเดียวหรือสื่อข้อมูลดิจิตอล ที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยได้ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโซลูชั่นครบวงจรของบริษัทกฎหมายและแผนกกฎหมาย

รายงานการตรวจสอบสำหรับการจัดการเอกสาร

รีคอลสร้างโซลูชั่นการตรวจสอบครบวงจรตัวแรกและตัวเดียวที่รองรับข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดจากระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานควบคุมต่างๆ

การบริหารจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล

ในทันทีที่มีการสร้างหรือได้รับเอกสาร รีคอลจะช่วยจัดระเบียบและบริหารข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมจัดหาทางเลือกในการดึงข้อมูลที่ปลอดภัยทั่วทั้งสายการบริการ บัญชีผู้ใช้ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

RECALL CommandIG

CommandIG เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อการทำงานร่วมกัน สามารถควบคุมสิทธิการเข้าถึงที่เข้มงวด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่อ่อนไหวให้เฉพาะแก่ผู้รับที่ถูกต้องเท่านั้น พร้อมควบคุมเอกสารซึ่งใช้งานเกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ

โซลูชั่นการถ่ายภาพดิจิตอล

การถ่ายภาพดิจิตอลของรีคอลสามารถสแกนเอกสารกระดาษใหม่หรือที่ได้รับมาโดยทันที ด้วยเครื่องมือจัดการแบบใช้งานผ่านเว็บของรีคอล ควบคุมผู้เข้ามาใช้งาน รวมถึงวิธีการจัดเรียงและทำดัชนีอย่างสมบูรณ์

กระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ

การเปลี่ยนกระดาษให้เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บ เก็บรักษา และใช้ในกระบวนงาน รวมถึงการสร้าง PDF กระบวนการตามสายงานและทำให้ทีมสามารถเข้าถึง แก้ไข แบ่งปันและเก็บเอกสารได้โดยง่าย

การจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการเนื้อหาของบริษัท (ECM) ที่สนับสนุนโดย OnBase® สามารถควบรวมเข้ากับแอพพลิเคชันในกระบวนงานทุกชนิด เพื่อให้บริการเนื้อหาผ่านเว็บที่สามารถตรวจจับ จัดเก็บ จัดการ และกระจายข้อมูลได้

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

บริษัทระดับโลกได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบแบ็คออฟฟิศ

เรัียนรู้ว่าเฟรมเวิร์กระดับโลกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งสามารถปรับแต่งตามความต้องการในแต่ละท้องถิ่นได้ จะสามารถช่วยบริษัทระดับสากลจัดตั้งระบบการวางใบแจ้งหนี้ภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องประสานกันได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

วิดีโอ

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

Recall ให้การควบคุมที่สมบูรณ์แก่ท่าน ด้วยแนวทางการผสานระบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิตอล

อ่านเพิ่มเติม

รับข่าวสารล่าสุดจากรีคอล

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340