ข้อมูลของคุณ ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
การจัดการเอกสาร

โซลูชั่นการจัดการเอกสาร - ข้อได้เปรียบของ Recall

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บเอกสาร - ภาพรวม

พิจารณาคำถามเกี่ยวกับการจัดการเอกสารเหล่านี้:

  • การจัดเก็บเอกสารที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความสำคัญยิ่งของคุณได้รับการจัดเก็บ บันทึกแบบถาวร และปกป้องอย่างปลอดภัยหรือไม่?
  • การเก็บระเบียนข้อมูลถาวร คุณรับประกันได้หรือไม่ว่าระเบียนข้อมูลของคุณได้รับการจัดเก็บเข้าแฟ้มและเก็บไว้อย่างถาวร เพื่อให้คุณสามารถสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกิดขึ้น?
  • การจัดเก็บระเบียนข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลของบริษัทของคุณพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และผู้ที่จำเป็นต้องใช้สามารถเข้าถึงได้ในยามที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ที่ใดใช่หรือไม่?
  • การจัดการเอกสาร คุณสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในขณะที่ทุ่มเทอยู่กับความสามารถหลักๆ โดยการลดภาระเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตของข้อมูลของคุณใช่หรือไม่?

Recall สามารถช่วยคุณปรับปรุงการจัดการเอกสารและสื่อวัสดุต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการจัดเรียง จัดเก็บ บันทึกถาวร ทำดัชนี สืบค้น และนำส่งเอกสารและข้อมูลที่คุณต้องการด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดแวดวงอุตสาหกรรม ขนาดของบริษัท หรือสภาพของข้อมูลของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ โซลูชันการจัดการเอกสารต้นฉบับที่หลากหลายของ Recall หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นรูปแบบดิจิตอล ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชั่นการจัดการเอกสารดิจิตอลของเรา

กรณีศึกษา

Recall ให้บริการโซลูชั่นการจัดการเอกสารแบบครบวงจรสำหรับบริษัทผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในนิวซีแลนด์ ซึ่งประกอบด้วยบริการขนส่งและจัดเก็บที่ปลอดภัย โดยมีตัวเลือกการส่งมอบแบบรายวัน ตามลำดับความสำคัญ และแบบเร่งด่วน

ดูกรณีศึกษา 

เรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับระบบบริการการจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย