การบริหารจัดการการบันทึก   

การจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่, การตรวจสอบความถูกต้อง

การบริหารจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล

โซลูชั่นการบริหารจัดการสิ่งบันทึกของ รีคอล ช่วยท่านจัดระเบียบและจัดการข้อมูลทางธุรกิจของท่านได้ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เอกสารได้ถูกสร้างขึ้นหรือได้รับเข้ามา ไปจนถึงการจัดเก็บระยะสั้นหรือระยะยาว ตลอดจนการตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และการดึงข้อมูลเพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย และจนถึงการทำลายข้อมูลและการนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ที่เหมาะสม

โซลูชั่นการจัดเก็บ

เราใช้ศูนย์ข้อมูลที่ล้ำสมัย ห้องนิรภัยดิจิตอลแบบออนไลน์พร้อมระบบความปลอดภัยที่ล้ำยุค และผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล กระทั่งตอนนี้ วิธีในการจัดเก็บและดูแลข้อมูลแบบกายภาพและแบบดิจิตอลของท่านยังคงความเป็นส่วนตัวไว้อย่างเข้มงวด

การบริหารจัดการเอกสารและการรายงานการตรวจสอบ

รีคอล กำหนดมาตรฐานด้วยโซลูชั่นการตรวจสอบการบริหารจัดการสิ่งบันทึกแบบเบ็ดเสร็จเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกและหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมบังคับที่เคร่งครัดที่สุด

การทำลายอย่างปลอดภัย

ที่จุดสิ้นสุดของวงจรชีวิต เอกสารและสื่อสำคัญของท่านจะถูกทำลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ท่านต้องการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง ปฏิบัติตามกฎหมาย และมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญแบบดิจิตอลและแบบกายภาพของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย โจรกรรม หรือถูกคุกคาม 

การบดย่อย

ส่วนสำคัญของนโยบายการเก็บข้อมูลสิ่งบันทึกที่มีประสิทธิภาพคือการทำลายเอกสารสำคัญ กล่องงาน และแฟ้มงานต่างๆ อย่างปลอดภัย สินทรัพย์ต่างๆ ที่สิ้นสุดวงจรชีวิตแล้วจะต้องถูกทำลายอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ท่านต้องดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง ปฏิบัติตามกฎหมาย และมั่นใจว่า ข้อมูลสำคัญของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย โจรกรรม หรือถูกคุกคาม ชื่อเสียงของธุรกิจของท่านกำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเก็บข้อมูลและการทำลายของเราช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถหลักด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะถูกทำลายตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่ภาคอุตสาหกรรมกำหนดไว้และตามระเบียบราชการ และห่วงโซ่การเก็บควบคุม (Chain of Custody) ของ รีคอล เป็นระบบแบบวงปิด นับตั้งแต่เก็บรับมาจนถึงการทำลาย พร้อมรับรองด้วยเอกสารใบรับรองการทำลาย (Certificate of Destruction)

โซลูชั่นข้อมูลแบบดิจิตอล

เราสามารถร่วมมือกับท่านในการวิเคราะห์กระบวนการและทรัพยากรต่างๆ ของท่านเพื่อที่จะสร้างแนวทางธุรกิจสำหรับวิธีที่ดีที่สุดในการแปลงเอกสารเชิงกายภาพให้กลายเป็นข้อมูลแบบดิจิตอล และวิธีบูรณาการเครื่องมือแบบดิจิตอลและระบบต่างๆ เข้ากับบริษัทของท่าน โซลูชั่นดิจิตอลของเราจะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของบริษัทของท่าน และประหยัดเงินที่มีอย่างจำกัดหรือประหยัดโดยไม่ต้องลงทุนด้าน IT

การสร้างภาพทางดิจิตอล

สร้างโปรแกรมการบริหารจัดการเอกสารแบบดิจิตอลของท่าน ครั้งละหนึ่งแฟ้มงาน โดยไม่ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเกินไป เทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมของ รีคอล จะแปลงสิ่งที่เป็นกายภาพให้เป็นภาพดิจิตอล และจัดหมวดหมู่เอกสาร และจัดทำคลังข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นข้อมูลของท่านจะพร้อมใช้งานในทุกที่และทุกเวลาที่ท่านต้องการใช้

กระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการดำเนินการทางธุรกิจของท่านให้เร็วขึ้นด้วยโซลูชั่นแบบอัตโนมัติของ รีคอล ซึ่งส่งผ่านเอกสารต่างๆ อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตามขั้นตอนที่ท่านกำหนดไว้ จากนั้นยังสามารถทำให้ข้อมูลอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานเมื่อกลับไปสู่พนักงานและกำหนดการของท่านด้วย

การบริหารจัดการเนื้อหาของบริษัท

ท่านกำลังจะสูญเสียเอกสารสำคัญ พบว่ากระบวนการทางธุรกิจในการทำงานแต่ละวันของท่านขาดความโปร่งใส หรือหาข้อมูลได้ยากในยามที่ต้องการใช้ใช่หรือไม่ โซลูชั่นการบริหารจัดการเนื้อหาของ รีคอล ช่วยได้

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารแบบออฟไลน์

รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่ใช้การจัดเก็บเอกสารแบบกายภาพเต็มรูปแบบภายในระบบที่มีความปลอดภัยสูง

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม
Brochure

EBOOK

RECORDS MANAGEMENT TOOLKIT

Your Complete Guide to Information Management

Read More

รับข่าวสารล่าสุดจากรีคอล

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340