กล่อง หรือ การเก็บแฟ้มนอกไซต์งาน   

ทางเลือกการจัดเก็บสำหรับการเข้าถึงอย่างเร็ว และ การจัดเก็บระยะยาว

ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อประหยัดพื้นที่สำนักงานของท่าน Recall สามารถ การเข้าถึง ประเมินผล เคลื่อนย้าย จัดเก็บ ทำึคลังข้อมูล และ จัดหมวดหมู่ ข้อมูลของท่านลงไปในแฟ้มงานแยกและในกล่องงานในวิธีที่ใช้งานได้ง่ายและประหยัด

เรายังนำเสนอ การบริการทางเอกสารอย่างครบวงจร จากการจัดเก็บ ไปจนถึงการบริหารจัดการแฟ้มงานที่ยังใช้งานอยู่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการจัดเก็บ ทำให้การเข้าถึงมีความเหมาะสม และ การเพิ่มมูลค่าให้กับเอกสารสำคัญ บันทึกต่างๆ และ แฟ้มงาน

คุณสมบัติ

 • ง่ายแก่การเรียกใช้การบริการและการตรวจสอบสถานะของเอกสาร
 • การขนส่งแฟ้มงานหรือกล่องงานอย่างประจำ เร่งด่วน หรือ สำคัญพิเศษ
 • การดึงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลของเอกสารทางกายภาพของท่าน 
 • การจัดเก็บระยะยาวสำหรับข้อมูลที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • การควบคุมแฟ้มงานหรือกล่องงานของท่านอย่างสมบูรณ์จากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
 • บริหารจัดการแฟ้มงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจของท่านและให้โซลูชันที่คุ้มทุนเพื่อจัดเก็บและเข้าถึงแฟ้มงานที่ท่านต้องการที่สุด
 • ปกป้องข้อมูลของท่านจากความสูญเสียโดยภัยพิบัติ โจรกรรม หรือ ความเสียหายโดยตั้งใจ โดยการจัดเก็บที่นอกไซต์ที่มีความปลอดภัยสูง
คุณค่าทางธุรกิจ

 • เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดเก็บแฟ้มงานและกล่องงานที่นอกไซต์
 • เพิ่มความเร็วและความแม่นยำให้กับการตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติและดำเนินการตามกฎหมาย
 • กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลของท่านให้น้อยลง ทำให้มีเวลาเอาใจใส่ธุรกิจของท่านมากขึ้น

อะไรบ้างที่เราจัดเก็บได้

แฟ้มงานและกล่องงานที่เราสามารถไปเก็บ จัดเก็บ ไปรับ และ นำส่งให้ท่านได้แก่:

 • เอกสารหน้าเดียวในแฟ้มงานสำคัญ (เช่น สัญญาของลูกค้า หรือ แฟ้มงานทางการแพทย์)
 • บันทึกข้อมูลภายในองค์กร (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล)
 • แฟ้มงานควบคุม (เช่น เอกสารระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย)
 • แฟ้มงาน และ/หรือ กล่องงาน ที่เก็บข้อมูลประวัติ
 • สินทรัพย์เช่น วัสดุภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
 • บันทึกดิจิตอล (เป็น ประเภท/รูปแบบสื่อที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่)
 • วัสดุภัณฑ์วิดีทัศน์และเสียง
 • แบบสถาปัตย์ และ พิมพ์เขียว
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • วัตถุทางประวัติศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดส่งของ Recall และ รถบรรทุกที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษจะไปรับ ส่ง และ แลกเปลี่ยน แฟ้มงานและกล่องงานอย่างปลอดภัย ด้วยกระบวนการที่รัดกุม
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

Recall™ ให้บริการทำลายเอกสารที่ดีที่สุดให้แก่ธนาคารระดับโลก

Recall ได้มอบการให้บริการทำลายเอกสารสำคัญอย่างปลอดภัยแก่ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 70 ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340