การบริหารจัดการเนื้อหาของบริษัท   

รีคอล ร่วมมือกับซอฟต์แวร์การบริหารจัดการเนื้อหาของบริษัท (ECM) ชั้นแนวหน้าของวงการเพื่อให้การนำส่งบริการการจัดเก็บ การดึงข้อมูล และการแชร์เอกสารทางกายภาพต่างๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการสำหรับความท้าทายในการจัดการหนังสือคู่มือและสิ่งที่ใช้กระดาษจำนวนมาก

บริษัทของท่านได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุมดูแลการใช้กระดาษ และข้อมูลที่ไร้โครงสร้างยังก่อให้เกิดปัญหาความฟุ่มเฟือยตามมาอีกด้วยใช่หรือไม่ งานง่ายๆ เพียงการพยายามที่จะประมวลผล เข้าถึง หรือจัดเก็บข้อมูล กลายเป็นภาระหนักสำหรับแผนกหลักๆ ใช่หรือไม่ โซลูชั่นการบริหารจัดการเนื้อหาของบริษัทจาก รีคอล สามารถเป็นหลักในการช่วยบริษัทของท่านแก้ไขความท้าทายในการจัดการหนังสือคู่มือและสิ่งที่ใช้กระดาษจำนวนมากของบริษัทของท่านได้

รีคอล ร่วมมือกับ OnBase® ในการนำเสนอซอฟต์แวร์การบริหารจัดการเนื้อหาภาคอุตสาหกรรมชั้นนำซึ่งจะรวมซอฟต์แวร์เข้ากับระบบต่างๆ ของฝ่ายบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการพิมพ์โฆษณา และฝ่ายปฏิบัติการ จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของแผนกประกันภัยและบันทึกเวชระเบียน จนถึงแบบฟอร์มต่างๆ ของทางราชการและใบสมัครเรียนและอื่นๆ นี่คือระบบบริหารจัดการเนื้อหาที่สร้างชื่อให้องค์กรในด้านการปฏิบัติการที่ราบรื่นและการดำเนินการที่ตอบสนองดี

วิธีเลือกระบบบริหารจัดการเนื้อหา

คู่มือโซลูชั่น ECM ของ รีคอล จะแนะนำส่วนสำคัญและผลประโยชน์ทั้งหมดให้แก่คุณตั้งแต่ต้นจนจบ
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม
Brochure

BLOG

ADDRESSING ACCOUNTS PAYABLE CHALLENGES WITH AUTOMATION

Large gains in efficiency to be found in automating accounts payable.

Read More

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340