การบดย่อยเอกสาร   

การบดย่อยเอกสารอย่างปลอดภัยและการทิ้งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่จุดสิ้นสุดของวงจรปฏิบัติงาน เอกสารและสื่อสำคัญของท่านจะถูกทำลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ท่านต้องการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง ปฏิบัติตามกฎหมาย และ มั่นใจว่า ข้อมูลสำคัญของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย โจรกรรม หรือ คุกคาม

ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจของท่าน Recall จะปรับแต่งการบริการการบดย่อยอย่างปลอดภัยให้แก่ธุรกิจของท่าน ทำให้มั่นใจได้ว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เรามีตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพทางต้นทุนที่จะสอดรับกับขนาดของบริษัทของท่านและปริมาณของเอกสารที่ท่านต้องการจะทิ้ง โดยจะไม่ทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเสียหาย

จะมีการบดย่อยเอกสาร และ จะมีการทำลายอย่างปลอดภัย

Recall ปฏิวัติอุตสาหกรรมการบดย่อยเอกสารด้วยระบบติดตามตลอดทั้งกระบวนการการจัดการการทำลายอย่างปลอดภัย

ระบบการปกป้องแบบปิดของเราจะปกป้องข้อมูลในเวลาที่เราได้มาซึ่งข้อมูล จนไปถึงจุดที่เราทำลาย ลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกเปิดเผย เมื่อเราทำงานเสร็จ ท่านจะได้รับใบรับรองการทำลายเป็นหลักฐาน

ข้อเท็จจริง

ทุกวัน Recall ทำลายกระดาษหลายร้อยตัน
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

สำนักงานกฎหมายต้องการระบบการเรียกค้นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สำนักงานกฎหมายระดับนานาชาติแห่งหนึ่งใช้ เพื่อเรียกค้นเอกสารสำคัญภายในเวลากระชั้นชิดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340