การสร้างภาพทางดิจิตอล/บริการการแปลงสภาพ  

ให้ประสบการณ์ของ รีคอล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการสแกน การแปลงสภาพ และการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ และข้อมูลขององค์กร

ขจัดความไม่แน่นอนออกไป เพิ่มสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ยกระดับการดำเนินการด้านต่างๆ

ในยุคสมัยที่เอกสารอ้างอิงทางดิจิตอลเกิดขึ้นมาอย่างมั่นคง รีคอล ให้ความช่วยเหลือบริษัททุกขนาดและในทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบต่างๆ ที่จะช่วยจัดการการเพิ่มจำนวนของกระดาษและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รีคอล ให้คุณสามารถคาดหวังถึงผลผลิตที่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่น้อยลง และความเสี่ยงของการปฏิบัติตามกฎหมายที่ลดลง

บริการการแปลงสภาพ

ภารกิจของการโอนย้ายเอกสารต่างๆ และข้อมูลจากตัวแฟ้มงานที่มีอยู่ไปเป็นระบบดิจิตอลฟังดูเป็นสิ่งที่ยากจะทำได้ แต่ด้วยทีมบริการการแปลงสภาพของ รีคอล จะช่วยขจัดความไม่แน่นอนนี้ออกไปโดยการให้ความช่วยเหลือคุณทั้งในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าว นับตั้งแต่การบริหารจัดการโครงการ ไปจนถึงการออกแบบและวิเคราะห์ลักษณะข้อมูล (Metadata) และกระบวนการโอนย้ายข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้อง เราได้แนะแนวทางให้แก่ลูกค้าหลายร้อยรายที่เข้าร่วมในโครงการการแปลงสภาพที่ประสบความสำเร็จในทุกขนาดของธุรกิจ

เราคือมืออาชีพในการแปลงสภาพ
ด้วยประสบการณ์หลายปีในการคัดแยกข้อมูลออกจากระบบที่แตกต่างกัน รวมถึงโซลูชั่นในการเป็นผู้ครอบครองในสิ่งที่ทำขึ้นเองหรือสิ่งที่รับสืบทอดมา ทีมของ รีคอล มีความเชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ นับตั้งแต่การสาธารณสุข การธนาคาร และบริการทางการเงิน ไปจนถึงแวดวงการประกันภัย การปกครอง และอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีระดับความเข้ากันกับระบบของผู้ใช้งาน (User Adoption) เป็นอย่างดี รีคอล เป็นผู้นำในการปรับโครงสร้างเอกสารประเภทต่างๆ และลักษณะข้อมูล (Metadata) ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เหมาะกับแนวโน้มความต้องการทางธุรกิจในอนาคต ทั้งยังสนับสนุนรูปแบบของแฟ้มงานที่หลากหลายอย่างเต็มรูปแบบด้วย

คุณลักษณะของโซลูชั่น ประกอบด้วย:
 • เอกสารที่แบ่งประเภทตามชนิด 
 • การแบ่งแยกหรือการรวมเข้าเป็นอันเดียวกันของเอกสารชนิดต่างๆ
 • การแจกแจงมูลค่าของลักษณะข้อมูล (Metadata)
 • การทำแผนที่เขตข้อมูลและการซ้อนทับ
ด้วยประสบการณ์การแปลงสภาพในหลากหลายประเทศ รีคอล สามารถเรียกใช้งานกระบวนการนำเข้าที่หลากหลาย มีจำนวนมาก และเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีโอกาสเลยที่ระบบจะขัดข้องในขณะที่เปิดใช้งานให้ผู้ใช้ได้ปรับเปลี่ยนและนำเข้าเอกสาร แม้ในช่วงระหว่างกระบวนการแปลงสภาพก็ตาม

บริการการสร้างภาพ

การบริหารจัดการเนื้อหาแบบดิจิตอลและการทำให้เป็นอัตโนมัตินั้นเป็นประโยชน์อย่างชัดเจน ทว่าสิ่งที่ รีคอล นำมาเสนอบนตารางนั้นชัดเจนยิ่งกว่า นั่นคือความสำเร็จในการเข้าถึงการสแกนและการจัดหมวดหมู่เอกสารของเรา ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะให้ความสมบูรณ์ของการทำธุรกรรมของข้อมูลของท่านอยู่ที่ระดับเดียวกับตัวเอกสารและหน้านั้น นั่นคือระบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบ การทำบาร์โค้ด การทำบันทึกย่อช่วยเตือน และแม้กระทั่งซองจดหมายพร้อมเอกสารประกอบ

คุณสมบัติ ประกอบด้วย:
 • การจัดหมวดหมู่เพื่อให้กระบวนการทำงานและการตรวจสอบทำได้ง่ายขึ้นโดยการเปิดใช้งานการบริหารจัดการสิ่งบันทึกที่เป็นแบบอัตโนมัติ
 • ความสามารถในการควบคุมเอกสารในปริมาณมากให้คงที่ซึ่งจะมีเรื่องเวลามาเป็นปัจจัยสำคัญและต้องการความร่วมมือกัน
 • ระบบที่พิสูจน์ความสำเร็จในการนำเข้าฉบับล่วงเวลาเริ่มต้นของเอกสารหรือการรวมหน่วยทางธุรกิจใหม่เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน 
แวดวงธุรกิจทั่วไปให้การสนับสนุน:
 • เอกสารอ้างอิงในแวดวง HR ซึ่งรวมถึง การเข้าทำงาน การพิจารณาใหม่ และการออกจากงาน
 • เอกสารอ้างอิงทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง พิมพ์เขียว และเอกสารอ้างอิงทางการเงินที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้และเช็คต่างๆ 
 • เอกสารทางการเงินและใบคำขอสินเชื่อ เอกสารสัญญาต่างๆ และเอกสารที่ประกอบกัน
 • การจำนอง ภาษี เอกสารสิทธิ์ และแบบฟอร์มทางการเงินต่างๆ
 • เอกสารอ้างอิงด้านการรักษาพยาบาลสำหรับบันทึกเวชระเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เอกสารใบแจ้งรายการสินค้าและเอกสารการขนส่งสินค้าของโรงงาน ซึ่งรวมถึงใบขนของทางเรือ และแดชบอร์ดของผู้ประกอบการผลิต
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340