โซลูชันสำหรับข้อมูลดิจิตอล
  

เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานที่ดีกว่าเดิม ลดค่าใช้จ่าย

เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะต้องปรับปรุงศูนย์ต้นทุนและนำทรัพยากรของแผนกกลับมาใช้ใหม่ 

หรือไม่ท่านก็อาจจะต้องการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้ดูแลการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมทางธุรกิจทั่วไป หรือลดภาระการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งหมด…หรือรวมแนวทางดังที่กล่าวมาควบคู่กันไป 

ไม่ว่าความต้องการของท่านจะเป็นอย่างไร ทาง Recall พร้อมให้บริการการจัดการเอกสารดิจิตอลแบบครบวงจรที่สามารถปรับเปลี่ยน จัดแพ็คเกจ และกำหนดเป้าหมายสำหรับการจัดการสัญญา การสมัครบัตรเครดิต การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สวัสดิการ บัญชีเจ้าหนี้ และอื่นๆ ได้

การจัดทำภาพทางดิจิตอล

แปลงเอกสารที่เป็นกระดาษของท่านให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้งานกับระบบธุรกิจและคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาแบบอื่นๆ ของท่านได้ทุกที่ทุกเวลา

กระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ

ยกระดับขั้นตอนการทำงาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยระบบการสแกนและจัดเก็บเอกสารที่สามารถทำงานผสานกับระบบอื่นๆ ได้ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ดีขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใดก็ตาม

ระบบบริหารจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ

ท่านกำลังจะสูญเสียเอกสารสำคัญ พบว่ากระบวนการทางธุรกิจในการทำงานแต่ละวันของท่านขาดความโปร่งใส หรือหาข้อมูลได้ยากในเวลาที่ต้องการใช้ใช่หรือไม่ ระบบการบริหารจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ (Enterprise Content Management - ECM) สามารถช่วยท่านได้

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

วิดีโอ

ความแตกต่างของ Recall

โซลูชันของ Recall ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยที่ยังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340