กระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต

ยกระดับขั้นตอนการทำงาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิต และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วยโซลูชั่นกระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติของ รีคอล

ขจัดเวลารอคอย สิ่งซ้ำซ้อน การส่งต่อ และ สิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพ

สำหรับหลายๆ บริษัทที่ต้องพึ่งพาอาศัยเอกสารที่เป็นกระดาษจำนวนมากในหลายๆ ฝ่าย เช่น ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายทรัพยากรบุคคล กระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติของ รีคอล ขอนำเสนอวิธีการก้าวกระโดดไปอีกขั้นของการบริหารจัดการข้อมูล ในการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโซลูชั่นของ รีคอล บริษัทของท่านจะได้พัฒนากระบวนการที่นำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมความยุ่งยากต่างๆ ของกระบวนการที่ต้องพึ่งพากระดาษที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในส่วนบัญชีเจ้าหนี้ โซลูชั่นทางธุรกิจแบบอัตโนมัติของ รีคอล ทำให้การประมวลผลของใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการชำระเงินเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม และสามารถใช้ประโยชน์ในการขอส่วนลดการชำระก่อนเวลาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ในส่วนท้าย ระบบต่างๆ จะอยู่ในที่นั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าใบแจ้งหนี้ที่เป็นเอกสารกายภาพ จะถูกทำลายหรือถูกจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยตามที่คุณต้องการ
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม
Brochure

CASE STUDY

AUTOMATING THE AP DEPARTMENT OF A GLOBAL CRUISE LINE

Norwegian Cruise Line installs automated, end-to-end digital document solution for accounts payable. 

Read More
Recall Case Study

CASE STUDY

RENTAL COMPANY AUTOMATES AP PROCESSING

Learn how Recall™ digital document management solutions are streamlining accounts payable for NES Rentals.

Read More
Brochure

BROCHURE

BUSINESS CHALLENGES OF MANUAL INVOICE PROCESSING

Top AP departments pursue best practices to eliminate late payments, manage huge volumes of paper invoices, and reduce processing costs.

Download

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340