การบริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร
  

ข้อมูลของท่านกำลังเพิ่มมากขึ้นและการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง รีคอล สามารถช่วยท่านออกแบบโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลซึ่งผสมผสานกันและทำงานได้ครบวงจร

การบริหารจัดการการบันทึก

การจัดเก็บข้อมูลนอกไซต์งาน การดึงข้อมูล และการนำส่งที่เหมาะสำหรับปัจจุบันนี้ ประกอบด้วย:

ดิจิตอลโซลูชั่น

เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และกลับไปทุ่มเทให้ธุรกิจหลักของคุณได้ด้วยสิ่งต่อไปนี้:

เรามีมาตรฐานการทำลายที่เข้มงวดที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองข้อมูลและบริษัทของท่าน:

Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งปรับปรุงโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลให้ดีขึ้น

ด้วยโซลูชันการบริหารจัดการเอกสารของ Recall™ การจัดเก็บข้อมูลนั้นเป็นเพียงขั้นตอนแรกของการรวมส่วนปฏิบัติงานต่างๆ ในกว่า 10 ประเทศเข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

วิดีโอ

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

Recall ให้การควบคุมที่สมบูรณ์แก่ท่าน ด้วยแนวทางการผสานระบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิตอล

อ่านเพิ่มเติม

รับข่าวสารล่าสุดจากรีคอล

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340