การรับประกันเทป

เรียนคืนข้อมูลจากหน่วยจัดเก็บถาวรแบบเทปแบบเก่าและแบบปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ

ธุรกิจต่างๆ ที่ใช้โซลูชันการรับประกันเทปของ Recall ต่างก็มั่นใจว่าจะสามารถเรียกคืนข้อมูลของตนได้ทุกเวลา คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการใช้งานระบบแบบเก่าเพื่อบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์หน่วยจัดเก็บเทปแบบเก่าอีกต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีของ Recall จะสามารถบันทึกบัญชีและเรียกคืนข้อมูลได้ในรูปแบบการสำรองและเทปทุกประเภท

การรับประกันเทปจะให้บริการเรียกคืนและการดึงแยกไฟล์อีเมลและข้อมูล จากเทปแบบเก่าและแบบปัจจุบัน ทั้งในลักษณะตามความต้องการและตามกำหนดเวลา  สามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบทีละรายการและแบบคราวละมากๆ

ด้วยประสบการณ์ในระดับสากลกว่า 40 ปี Recall มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือคุณ ให้สามารถตอบสนองต่อคำร้องในการค้นหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในหน่วยบันทึกถาวรแบบเทปได้อย่างคุ้มค่า โซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์ของเราจะช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการทางกฎหมาย อันมีสาเหตุมาจากบันทึกที่ขาดหายหรือไม่ถูกต้อง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการค้นหา

ผลประโยชน์ของบริการรับประกันเทป

กระบวนการเรียกคืนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Recall จะช่วยลดเวลาการเรียกคืน และทำให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธีการดั้งเดิมลดน้อยลง โซลูชันของเรายังให้ผลประโยชน์เหล่านี้เช่นกัน:

  • ให้ข้อตกลงระดับบริการ (SLA) ที่จะรับประกันได้ถึงกรอบค่าใช้จ่ายและเวลาแล้วเสร็จเมื่อต้องเรียกคืนข้อมูลในเทป
  • ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับศูนย์ข้อมูลซึ่งแต่เดิมใช้สำหรับอุปกรณ์แบบเก่า เนื่องจากคุุณไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อกู้คืนข้อมูลอีกต่อไป
  • ทำให้พนักงาน IT ไม่ต้องรับภาระดูแลและเรียกคืนเทปสำรองแบบเก่า จึงมีเวลาไปทำงานอื่นได้
เมื่อธุรกิจของคุณต้องการเลิกใช้ระบบหน่วยเก็บถาวรแบบเก่า หรือเปลี่ยนแอปพลิเคชันสำรอง Recall จะสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าเทปของคุณจะได้รับการเรียกคืนอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

Resources

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้ตีพิมพ์ที่ใช้บริการการปกป้องข้อมูล

Recall™ ช่วยลดต้นทุนในฐานะผู้ให้บริการระดับสากลรายเดียวที่ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลของผู้ตีพิมพ์และการบริหารจัดการเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recall

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recall

* จำเป็น
ชื่อ
*
นามสกุล
*
ที่อยู่อีเมล
*
หมายเลขโทรศัพท์
บริษัท
*