บริการกู้คืนข้อมูล

หลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยโซลูชั่นการกู้คืนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วของ Recall

การกู้คืนข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญจากสื่อที่ได้รับความเสียหาย มักจะต้องใช้ความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดถี่ถ้วน คุณสามารถไว้วางใจในความเชี่ยวชาญระดับสากลของ Recall ที่จะจัดการงานสำคัญให้สำเร็จลุล่วงได้ตรงตามเวลาและงบประมาณ

พนักงาน IT มักจะประสบปัญหาในการกู้คืนข้อมูลจากเทปหรือฮาร์ดไดรฟ์หลังเกิดเหตุร้าย (ไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์) เนื่องจากกระบวนการกู้คืนนั้น เต็มไปด้วยเรื่องทางเทคนิคและใช้เวลานาน Recall ได้ช่วยเหลือองค์กรหลายพันแห่ง ให้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสูญเสียข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยการกู้คืนข้อมูลของเรา

การดูแลสื่อที่ได้รับความเสียหายอย่างผิดวิธี จะทำให้เทปและฮาร์ดไดรฟ์ไม่สามารถอ่านได้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอการกู้คืนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทันท่วงทีและสมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้บริษัทของคุณต้องเสียเงินจำนวนมากในการฟ้องร้องคดี เพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามทั้งด้านการเงินและกฎหมาย รวมไปถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคุณ โปรดอย่าใช้โซลูชันแบบคิดเองทำเอง ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการกู้คืนของ Recall มีอัตราความสำเร็จสูงถึงร้อยละ 97

Resources

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Video

VIDEO

DATA PROTECTION SERVICES

Recall protects your data against downtime costs, negative customer satisfaction and loss of company reputation.

Watch Now

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recall

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recall

* จำเป็น
ชื่อ
*
นามสกุล
*
ที่อยู่อีเมล
*
หมายเลขโทรศัพท์
บริษัท
*