การบริการข้อมูล   

Recall จะเป็นคู่ค้ากับท่านเพื่อทำให้ท่านสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล

ธุรกิจต่างๆ ในทุกวันนี้ได้รับการท้าทายอยู่ตลอดเวลาจากปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นที่ต้องได้รับการจัดเก็บ รวมทั้งประเภทของรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีมากและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การให้บริการอย่างครอบคลุมของ Recall จะตอบสนองต่อความต้องการทางข้อมูลของท่านด้วยการให้บริการการบริหารจัดการการสำรองและปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร ทำให้ธุรกิจของท่านต่อเนื่อง ในขณะที่ทำการรักษาไว้ซึ่งความต่อเนื่องของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา 

เราสามารถเป็นคู่ค้าคนเดียวที่รองรับความต้องการด้านการปกป้องและการบริหารจัดการข้อมูลครบวงจร รวมถึง การสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล การจัดการข้อมูล กระบวนการ e-discovery การจัดเก็บการกู้ข้อมูล ซึ่งรวมถึง การช่วยเหลือสนับสนุนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนการกู้ข้อมูลจากภัยพิบัติของท่านที่มีอยู่แล้ว้
Recall Folder

ข้อมูลช่วยเหลือ

Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้ตีพิมพ์ที่ใช้บริการการปกป้องข้อมูล

Recall™ ช่วยลดต้นทุนในฐานะผู้ให้บริการระดับสากลรายเดียวที่ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลของผู้ตีพิมพ์และการบริหารจัดการเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม

ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้หรือ?

หรือโทรศัพท์ไปที่ +662 753 5340